długopisy reklamowe

długopisy reklamowe Łódź, dlugopisy reklamowe Lodz, długopisy z nadrukiem Łódź, tanie długopisy Łódź, tanie długopisy z nadrukiem

Długopis reklamowy z nadrukiem to ciągle najbardziej popularny gadżet. Wydaje się już mało oryginalny, jednak ogromny wybór kształtów i kolorów sprawia, że łatwo dopasować odpowiedni długopis do promocji konkretnego produktu lub firmy.
Niebagatelną zaletą jest niska cena. Solidny automatyczny długopis z nadrukiem może kosztować już od 0,50 PLN/szt. netto.

długopisy reklamowe Łódź, dlugopisy reklamowe Lodz, długopisy z nadrukiem Łódź, tanie długopisy Łódź, tanie długopisy z nadrukiem

Ofe­rujemy se­tki ty­pów. Do­stę­pne są dłu­go­pi­sy z ka­ta­lo­gów MPM, Ad­Pen, Ritter, Dream­Pen, Lecce, Se­na­tor i wie­lu innych. Mo­że to pro­wa­dzić do tru­dno­ści z wy­bo­rem - słu­ży­my wte­dy Kli­ento­wi ra­dą. Zna­jąc ocze­ki­wa­nia Kli­enta co do wy­glą­du dłu­go­pi­su czy ce­ny, mo­że­my za­pro­po­no­wać coś od­po­wie­dnie­go.

Na dole strony przedstawiamy przykłady tanich i popularnych długopisów. Kliknięcie w obrazek powiększy go. W opisie zdjęcia znajdziemy przykładową minimalną cenę długopisu z jednokolorowym nadrukiem przy zamówieniu 1000 sztuk. Jesteśmy jednak elastyczni i realizujemy zamówienia już od 100 sztuk.


popularne i niedrogie długopisy: